Passive og Aktive teknologier.

Passive RFID-systemer bruker tags uten intern strømkilde og er i stedet drevet av den elektromagnetiske energien som overføres fra en RFID-leser. Passive RFID-brikker brukes i applikasjoner som adgangskontroll, pakke-sporing, tid-takning, lagerhåndtering, smarte etiketter, og flere.

Passive RFID-brikker har en lavere pris en aktive og gjør systemene mer økonomiske for mange bransjer.

Aktive RFID-systemer bruker batteridrevne RFID-brikker slik at det kontinuerlig kringkastes et signal. Aktive RFID-brikker blir ofte brukt som «beacons» for å nøyaktig spore sanntids plasseringen av eiendeler eller i miljøer med høy hastighet som for eksempel i bomringer.

Aktive brikker har normalt sett mye lenger lese rekkevidde enn passive brikker, men de er også normalt mye dyrere.